បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារ

បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារ

លក្ខខណ្ឌការងារ

ក្រុមហ៊ុន ប៊ីអេចអិល អង្គរ អ៊ីមផត អិចផត (B.H.L ANGKOR IMPORT EXPORT Co.,Ltd) យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារជាច្រើនដូចខាងក្រោម :
  • ភ្នំពេញ ៣នាក់
  • ខេត្តកំពង់ចាម ២នាក់
  • ខេត្តកំពត ២នាក់
  • ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ២នាក់
  • ខេត្តពោធិ៍សាត់ ១នាក់
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសូមដាក់ពាក្យតាមរយៈ Email : hr@lbngroups.com
សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ័ 070 771 188 / 060 772​ 772​ / 016 792 828
Job Category: Maketing
Job Type: Part Time job
Job Location: Kompong Cham Kompong Speu Kompot Porsat Tblong Kmom
Salary Rank: $250 - $ 350

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf